İşe Giriş Periyodik Muayene Formu

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden ve Nasıl Alınır?

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu Konya

İşe yeni girecek personeller için İşyeri Hekimleri aracılığı ile talep edilecek olan sağlık tahlilleri uygulandıktan sonra çıkacak olan sonuçlar İşyeri Hekimi aracılığı ile yapılacak yapılan fiziki muayene sonrası raporlar oluşturulmaktadır. Sağlık tahlillerinin hangi durumlarda yapılacağını İşyeri Hekiminin isteğine göre değişkenlik gösterir. İşe giriş sağlık raporu ve tahliller konusunda iletişim kısmında bulunan numaralar üzerinden İşe giriş sağlık raporu Konya firmamızı arayabilirsiniz. Merkezimiz içerisinde İşyeri Hekimi her gün hizmet vermektedir. Raporunuzu gün içinde kolayca teslim alabilirsiniz. Laboratuvarımız içerisinde çalışanlar için gerekli testlerin büyük bir bölümü yapılmaktadır.

İşe giriş sağlık raporu nedir?

İşe giriş sağlık raporu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işe yeni başlayanlara kanun ve yönetmeliklere göre İşyeri Hekimleri tarafından verilen rapordur.

İşe giriş sağlık raporu nereden ve nasıl alınır?

OSGB’lerdeki İşyeri Hekimleri tarafından verilir.

İşe giriş sağlık raporu nasıl alınır?

İşyeri Hekimi tarafından yapılan muayene sonrası alınır.

İşe giriş sağlık raporu neden ve ne zaman alınır?

Yeni işe girişlerde kişinin sağlık durumunun belirlenmesi, yapacağı işe uygunluğu ve çalışabilirliğinin tespiti için alınır.

İşe giriş sağlık raporunu kimler verebilir?

OSGB’lerdeki İşyeri Hekimleri tarafından verilir.

İşe giriş sağlık raporu zorunlu mu?

Her çalışanın işe girişinde İşe Giriş Sağlık Raporunun olması zorunludur.

Rapor alınmaz veya periyodik muayene yapılmazsa ne olur?

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporunun bulunmamasının cezası kişi başı 1.911 TL’dir.

Final OSGB

Konya'da İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

İşe giriş sağlık raporu nasıl alınır? Rapor işyeri hekiminden alınmaktadır. İşe giriş sağlık raporu konusunda, laboratuvar tahlilleri bakanlık tarafından ruhsatlı ve yetkili laboratuvarları içerisinde yapılarak İş başvurusu gerçekleştiren işyerinin kayıtlı olduğu işyeri hekiminden alınmaktadır. Sağlık raporu almayı düzene koyabilmek için kanun yeniden düzenlenmiştir. Kanun kapsamı içerisinde sağlık raporlarının işyeri hekimlerinden alınması gerekmektedir. İşyeri hekimi tarafından verilecek sağlık raporuna itiraz etmek istiyorsanız hakem hastanelerine başvuru yapabilirsiniz. İtiraz nedeniyle hakem hastanelerinden çıkacak sonuç ise kesin karar olarak adlandırılır. Yeni düzenleme ile beraber sağlık raporu alma uygulaması Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile beraber işyeri hekimi yapmaktadır. Sağlık gözetimi nedeniyle ortaya çıkacak olan maliyetler ve bu gözetimden kaynaklı ek maliyetlerde işveren tarafından karşılanmaktadır.

İşe giriş sağlık raporunu basit bir evrak olarak görmemek gerekir. İşe giriş sağlık raporu işin tehlike boyutlarına göre süreleri değişim yaşaması ile beraber, periyodik sağlık raporu olarak çalışma zamanı boyunca tekrarlanmaktadır. İlk işe girişte alınacak olan sağlık raporu, çalışmak isteyen kişilerin işe sağlık ve bedenen uygunluğunu belirlemektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi

İşe giriş sağlık raporu geçerlilik süresi çok tehlikeli sınıfta bulunan kişiler için bir yıl, tehlikeli sınıfta yer alan kişiler için üç yıl ve az tehlikeli sınıfta bulunan kişiler için beş yıl içerisinde yeniden yenilenmesi gerekir. Bununla beraber yönetmelik içerisinde işyeri hekiminin gerek görmesi durumunda sürelerin kısaltılabileceği kanunu bulunmaktadır.

Yönetmelik içerisinde belirtilmiş olan işe giriş sağlık raporu ve periyodik muayenelerin zamanları, işin ve çalışanın sağlık koşullarına işyeri hekimine yükümlülük vermektedir. Sağlık raporu geçerlilik zamanları ile ilgili, daha çok tehlikeli işlerde çalışacak olan kişilerin sağlık gözetimi için en geç üç yılda bir ifadesi muğlak ifadesi bulunmaktadır. Çıkartılmış yasa bile beraber 10’dan daha az sayıda çalışanı yer alan ve az tehlikeli işyerleri için aile hekimleri ya da devlet hastanelerinden bu rapor alınmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu nedeniyle 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren işe girişlerde alınması mecburi kılınmış olan sağlık raporları, yetkili sağlık birimlerinden ücreti karşılığında alınır. Bu raporu aldığınız zaman işe giriş işlemleriniz onaylanmaktadır.

Periyodik sağlık raporu nedir?

Çalışan işçinin çalıştığı işin sınıfına göre sağlık raporu güncellenmek zorundadır. Çalışmaya devam eden işçiye verilen sağlık raporuna Periyodik Sağlık Raporu denir.

Tehlike Sınıflarına göre sağlık raporları kaç yıl geçerlidir? Periyodik muayenelerin tekrarlanma süreleri nedir?

Çalışmaya devam eden işçinin periyodik sağlık raporu güncellenme süreleri;

  • Az Tehlikeli işyerlerinde çalışan personel için 5 yıl geçerlidir,
  • Tehlikeli işyerlerinde çalışan personel için 3 yıl geçerlidir,
  • Çok Tehlikeli işyerlerinde çalışan personel için 1 yıl geçerlidir.
  • Bu süreler dolduğu takdirde sağlık raporlarının tekrarlanması zorunludur.

Konya Sağlık raporu ücreti ne kadardır?

YOL TARİFİ

ARA