Final Osgb,Konya Osgb,Konya iş güvenliği,Konya iş güvenliği firmaları,Konya iş güvenliği fiyatları,Konya osgb firmaları,Konya osgb fiyatları,Konya işe giriş sağlık raporu,Konya işe giriş periyodik muayene formu,Konya iş için sağlık raporu,Konya sağlık raporu,konya işyeri hekimi

Konya Osgb,Konya iş güvenliği,Konya iş güvenliği firmaları,Konya iş güvenliği fiyatları,Konya osgb firmaları,Konya osgb fiyatları,Konya işe giriş sağlık raporu,Konya işe giriş periyodik muayene formu,Konya iş için sağlık raporu,Konya sağlık raporu,Konya işyeri hekimi

Karaman Osgb,Karaman iş güvenliği,Karaman iş güvenliği firmaları,Karaman iş güvenliği fiyatları,Karaman osgb firmaları,Karaman osgb fiyatları,Karaman işe giriş sağlık raporu,Karaman işe giriş periyodik muayene formu,Karaman iş için sağlık raporu,Karaman sağlık raporu,Karaman işyeri hekimi

Isparta Osgb,Isparta iş güvenliği,Isparta iş güvenliği firmaları,Isparta iş güvenliği fiyatları,Isparta osgb firmaları,Isparta osgb fiyatları,Isparta işe giriş sağlık raporu,Isparta işe giriş periyodik muayene formu,Isparta iş için sağlık raporu,Isparta sağlık raporu,Isparta işyeri hekimi

Antalya Osgb,Antalya iş güvenliği,Antalya iş güvenliği firmaları,Antalya iş güvenliği fiyatları,Antalya osgb firmaları,Antalya osgb fiyatları,Antalya işe giriş sağlık raporu,Antalya işe giriş periyodik muayene formu,Antalya iş için sağlık raporu,Antalya sağlık raporu,Antalya işyeri hekimi
Ankara iş güvenliği,Ankara iş güvenliği firmaları,Ankara iş güvenliği fiyatları,Ankara osgb firmaları,Ankara osgb fiyatları,Ankara işe giriş sağlık raporu,Ankara işe giriş periyodik muayene formu,Ankara iş için sağlık raporu,Ankara sağlık raporu,Ankara işyeri hekimi
Mersin Osgb,Mersin iş güvenliği,Mersin iş güvenliği firmaları,Mersin iş güvenliği fiyatları,Mersin osgb firmaları,Mersin osgb fiyatları,Mersin işe giriş sağlık raporu,Mersin işe giriş periyodik muayene formu,Mersin iş için sağlık raporu,Mersin sağlık raporu,Mersin işyeri hekimi Niğde Osgb,Niğde iş güvenliği,Niğde iş güvenliği firmaları,Niğde iş güvenliği fiyatları,Niğde osgb firmaları,Niğde osgb fiyatları,Niğde işe giriş sağlık raporu,Niğde işe giriş periyodik muayene formu,Niğde iş için sağlık raporu,Niğde sağlık raporu,Niğde işyeri hekimi Aksaray Osgb,Aksaray iş güvenliği,Aksaray iş güvenliği firmaları,Aksaray iş güvenliği fiyatları,Aksaray osgb firmaları,Aksaray osgb fiyatları,Aksaray işe giriş sağlık raporu,Aksaray işe giriş periyodik muayene formu,Aksaray iş için sağlık raporu,Aksaray sağlık raporu,Aksaray işyeri hekimi

Afyon Osgb,Afyon iş güvenliği,Afyon iş güvenliği firmaları,Afyon iş güvenliği fiyatları,Afyon osgb firmaları,Afyon osgb fiyatları,Afyon işe giriş sağlık raporu,Afyon işe giriş periyodik muayene formu,Afyon iş için sağlık raporu,Afyon sağlık raporu,Afyon işyeri hekimi

Final Osgb,Konya Osgb,Konya iş güvenliği,Konya iş güvenliği firmaları,Konya iş güvenliği fiyatları,Konya osgb firmaları,Konya osgb fiyatları,Konya işe giriş sağlık raporu,Konya işe giriş periyodik muayene formu,Konya iş için sağlık raporu,Konya sağlık raporu,konya işyeri hekimi

 • (332) 355 55 10
  İSG KATİP GİRİŞ

Periyodik Kontrol Bakım ve Risk Değerlendirmesi

Konya Aksaray Karaman Antalya Isparta Afyon Ankara Niğde Mersin Osgb Periyodik Kontrol ve Bakım, Risk Değerlendirmesi Firmaları

 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 

Final Osgb İstanbul’da iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmaktadır. Final OSGB çözüm ortakları ile etkin bir hizmet ağı kurmuş olup Türkiye’nin her noktasına bu hizmetleri sağlamayı amaçlamaktadır.
Burada en çok merak edilen sorulara Final OSGB olarak yanıt vermeye çalışacağız.

 

 • Risk değerlendirmesi Nedir ?

Risk Değerlendirmesi veya başka bir ifade ile Risk Analizi;
Mevcut şartlar içerisinde var olan ya da dışarıdan bir etki ile gelebilecek tehlikelerin tespiti, bu tehlikelerin riske dönüşmesine sebep olan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin tespit edilerek derecelendirilmesi ve kontrol önlemlerin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların tümü olarak ifade edilmektedir.
Kısacası Risk değerlendirmesi :Zarar verme Potansiyeli olan her türlü durumun önceden tespit edilmesi suretiyle önlem alınması gereken öneriler veya ortaya çıkan rapor olarak algılayabiliriz.

İşveren olarak Risk Değerlendirmesi yapmam veya yaptırmam gerekiyor mu? Yükümlülüğüm nedir?
6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; “çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla, sağlık ve güvenliği sürdürmekle ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.” yapılmadığı takdirde çalışan istihdam ettiği her ay için hatırı sayılır bir para cezası ile karşı karşıya kalmaktadır.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da belirtildiği gibi Risk değerlendirmesinin yapılmış olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişilere risk değerlendirmesi için ihtiyaç duyacakları her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle de yükümlüdür.

 • Risk Değerlendirmesi Ekibi Kimlerden Oluşur?

Risk değerlendirmesi bir başka deyişle risk analizi; işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir.
Risk değerlendirmesi ekibi;

 1. İşveren veya işveren vekili,
 2. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
 3. İşyerindeki çalışan temsilcileri,
 4. İşyerindeki destek elemanları,
 5. İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar,
 6. Mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar tarafından oluşmaktadır,

Risk Değerlendirme Koordinasyonu
Risk değerlendirmesi koordinasyonu işveren veya işveren tarafından risk değerlendirme ekibi içerisinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
İşveren, risk değerlendirmesinde görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmesi amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçları karşılar. İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği için görevlendirilen kişilerin görevlerini yürütmeleri sırasında hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
Risk değerlendirmesi ekibinde görevlendirilen işyeri içinden veya dışarıdan kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.
Risk Değerlendirmesi Aşamaları
Risk değerlendirmesi; Kısacası risk analizi İşyerlerin büyüklüğü ve küçüklüğüne bakmadan, iş kolu ve sektör ayırt etmeden, Tehlike sınıfı gözetmeden risk değerlendirme adımları aşağıdaki gibidir.

 • Tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlamak
 • Riskleri belirleme ve analiz etme
 • Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
 • Dokümantasyon,
 • Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken her aşamada sürece katılarak görüşlerinden yararlanılır.
Final Osgb olarak Risk Değerlendirmesi (Risk Analizi) raporu yapılırken;
İşyeri SGK Sicil No ile İsg Katip Sistemi üzerinden İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi dışa görevlendirmesi yapılır. İşyerinde Tehlikeler belirlenerek Risk Değerlendirmesi tamamlanır. Böylelikle resmi bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğünüz yerine getirilmektedir.
Final OSGB tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı, işyerinizdeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri tespit edecek ve size ayrıntılı bir risk analizi raporu sunacak. Risk değerlendirmesi; Risk analizi hakkında detaylı bir bilgi için bize danışabilirsiniz. İş Güvenliği Uzmanlarımız bu konuda size hizmet vermeye hazır bulunmaktadır. Uzmanımız sadece risk analizi yapmakla kalmayacak, tespit edilen risklerin giderilmesinde de size danışmanlık yapacaktır.


YOL TARİFİ

WHATSAPP

ARA