Final Osgb,Konya Osgb,Konya iş güvenliği,Konya iş güvenliği firmaları,Konya iş güvenliği fiyatları,Konya osgb firmaları,Konya osgb fiyatları,Konya işe giriş sağlık raporu,Konya işe giriş periyodik muayene formu,Konya iş için sağlık raporu,Konya sağlık raporu,konya işyeri hekimi

Konya Osgb,Konya iş güvenliği,Konya iş güvenliği firmaları,Konya iş güvenliği fiyatları,Konya osgb firmaları,Konya osgb fiyatları,Konya işe giriş sağlık raporu,Konya işe giriş periyodik muayene formu,Konya iş için sağlık raporu,Konya sağlık raporu,Konya işyeri hekimi

Karaman Osgb,Karaman iş güvenliği,Karaman iş güvenliği firmaları,Karaman iş güvenliği fiyatları,Karaman osgb firmaları,Karaman osgb fiyatları,Karaman işe giriş sağlık raporu,Karaman işe giriş periyodik muayene formu,Karaman iş için sağlık raporu,Karaman sağlık raporu,Karaman işyeri hekimi

Isparta Osgb,Isparta iş güvenliği,Isparta iş güvenliği firmaları,Isparta iş güvenliği fiyatları,Isparta osgb firmaları,Isparta osgb fiyatları,Isparta işe giriş sağlık raporu,Isparta işe giriş periyodik muayene formu,Isparta iş için sağlık raporu,Isparta sağlık raporu,Isparta işyeri hekimi

Antalya Osgb,Antalya iş güvenliği,Antalya iş güvenliği firmaları,Antalya iş güvenliği fiyatları,Antalya osgb firmaları,Antalya osgb fiyatları,Antalya işe giriş sağlık raporu,Antalya işe giriş periyodik muayene formu,Antalya iş için sağlık raporu,Antalya sağlık raporu,Antalya işyeri hekimi
Ankara iş güvenliği,Ankara iş güvenliği firmaları,Ankara iş güvenliği fiyatları,Ankara osgb firmaları,Ankara osgb fiyatları,Ankara işe giriş sağlık raporu,Ankara işe giriş periyodik muayene formu,Ankara iş için sağlık raporu,Ankara sağlık raporu,Ankara işyeri hekimi
Mersin Osgb,Mersin iş güvenliği,Mersin iş güvenliği firmaları,Mersin iş güvenliği fiyatları,Mersin osgb firmaları,Mersin osgb fiyatları,Mersin işe giriş sağlık raporu,Mersin işe giriş periyodik muayene formu,Mersin iş için sağlık raporu,Mersin sağlık raporu,Mersin işyeri hekimi Niğde Osgb,Niğde iş güvenliği,Niğde iş güvenliği firmaları,Niğde iş güvenliği fiyatları,Niğde osgb firmaları,Niğde osgb fiyatları,Niğde işe giriş sağlık raporu,Niğde işe giriş periyodik muayene formu,Niğde iş için sağlık raporu,Niğde sağlık raporu,Niğde işyeri hekimi Aksaray Osgb,Aksaray iş güvenliği,Aksaray iş güvenliği firmaları,Aksaray iş güvenliği fiyatları,Aksaray osgb firmaları,Aksaray osgb fiyatları,Aksaray işe giriş sağlık raporu,Aksaray işe giriş periyodik muayene formu,Aksaray iş için sağlık raporu,Aksaray sağlık raporu,Aksaray işyeri hekimi

Afyon Osgb,Afyon iş güvenliği,Afyon iş güvenliği firmaları,Afyon iş güvenliği fiyatları,Afyon osgb firmaları,Afyon osgb fiyatları,Afyon işe giriş sağlık raporu,Afyon işe giriş periyodik muayene formu,Afyon iş için sağlık raporu,Afyon sağlık raporu,Afyon işyeri hekimi

Final Osgb,Konya Osgb,Konya iş güvenliği,Konya iş güvenliği firmaları,Konya iş güvenliği fiyatları,Konya osgb firmaları,Konya osgb fiyatları,Konya işe giriş sağlık raporu,Konya işe giriş periyodik muayene formu,Konya iş için sağlık raporu,Konya sağlık raporu,konya işyeri hekimi

 • (332) 355 55 10
  İSG KATİP GİRİŞ

İşyeri Hekimi
İşyeri hekimi: Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onayı bulunan Herhangi bir Tıp fakültesini bitirip Hekimlik diplomasına sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmak üzere işyeri hekimliği belgesi bulunan hekimlerimiz ile size hizmet vermeye hazırız.

 

İşyeri Hekimi Özellikleri

 • İşyeri hekimi çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi yapmaktadır.
 • İşyeri Hekimi Kişisel koruyucu malzemelerin seçimi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak devam ettirilmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmaktadır.
 • İşyeri Hekimi çalışanların sağlığının korunması amacıyla gerekli önerilerde ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
 • İşyeri Hekimi İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmektedir.
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirmesi çalışmalarına ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonrasında alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hususun da işverene önerilerde bulunmakta ve takibini yapmaktadır.
 • İşyeri hekimi Çalışanların yapacakları işe uygun olup olmadığını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tahlillerin sonuçlarını uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmektedir.
 • İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili verileri kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile birlikte işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici tedbir ve önerilerde bulunmaktadır.
 • İşyeri hekimleri Çalışanlara işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, işe giriş ve periyodik muayeneleri konusunda bilgilendirmekte ve işverene bu yönde bir rapor sunmaktadır.
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi için ilgili kişilerle işbirliği yapmaktadır.

Final Osgb Konya İşyeri Hekimi hizmeti sağlarken yasalara uygun şekilde çalışanların sağlık kontrollerinden geçebileceği bir iş sağlığı merkezidir. İşyeri Hekimi Hizmetlerimiz İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerine doğrudan Türkiye’nin 81 iline çözüm ortaklarımız ile işyeri hekimi hizmeti sağlamaktayız…
İşyeri Hekimi hizmeti alımı için işyeri hekimliği hizmeti veren firmalar arasında bulunan Final OSGB sizlere işyeri hekimi fiyatları hakkında bilgi verebilir. Detaylı bilgi için bize ulaşınız.


YOL TARİFİ

WHATSAPP

ARA